ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

While Cümleleri


while cümleleri"While" tek başına kullanıldığında önüne gelen sıfata göre bir süreci, müddeti belirtir. Örneğin "a while" bir an, "little while" kısacık süre anlamlarına gelir. Yan cümle başında ya da fiille birlikte kullanıldığında o süreç boyunca (o müddet zarfında) anlamına gelir.

Aşağıda "while" ile yapılmış yeterli sayıda while cümleleri örneklerini bulacaksınız:

I don't want to be bothered, while I'm recording. --> Kayıt yaparken, rahatsız edilmek istemiyorum.

You are going to post office. While you are there, can you get me some stamps? --> Postaneye gidiyorsun. Oraya gitmişken / Sen oradayken, bana bir kaç pul getirir misin?
While waiting, he felt asleep. --> Beklerken uyuyakaldı.

He gets 10.000 $ per month, while I get the half of it. --> O, ayda 10.000 dolar kazanıyor, ben o sürede yarısını kazanırken.

The man looked to the monument for a while. --> Adam bir süre anıta baktı.

Could he see the face of tall girl in a little while? --> Uzun boylu kızın yüzünü kısa bir anda görebildi mi?

While we were not at home, the natural gas exploded in our kitchen. --> Biz evde yokken, mutfağımızda doğal gaz patladı.

Please take care of my home, while I'm away. --> Ben uzaktayken, lütfen evime dikkat edin.

While there is life there is hope. --> Hayat varsa, orada umut da vardır.

While in Paris, I visited Eifel tower. --> Paris't iken Eifel Kulesi'ni ziyarte ettim.

The company has expanded successfully while winning numerous awards for quality of service. --> Şirket, sayısız ödül kazanırken, başarıyla büyüdü.
While analyzing the data, an error occurred. --> Veriyi analiz ederken, hata oluştu.

Please sit down while you tell me something. --> Bana bir şey anlatırken, lütfen otur.

I do not drink alchohol while wathing film on TV. --> Televizyonda film izlerken alkol almam.

Life is what happens to you, while you are busy making plans about it. --> Hayat, sen onun üzerine planlar yapmakla meşgulken, senin başına gelenlerdir / ne geldiğidir.

While market prices are rising, inflation can not be steady. --> Pazar fiyatları artarken, enflasyon durağan olamaz.

While the cat is away, the mice will play. --> Kedi uzakta iken, fare oynayacak.

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Motivasyon Cümleleri


Relative Clause Cümleleri


Has To Cümleleri


Yani Cümleleri


Olay Cümleleri


After Before Cümleleri


Soru Cümleleri


Past Continuous Tense Cümleleri


Teşekkür Cümleleri


Sevgi Cümleleri


Teklif Cümleleri


Rusça Çeviri Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.